Monday, July 31, 2023 महाराष्ट्रातील घाट आणि निवडक शहरे 31/7/2023 रोजी सकाळी 8:30 वाजता संपणारा एकूण हंगामी पाऊस (जून आणि जुलै 2023):


1. पाटगाव: 5000 मिमी
2. आंबोली: 4860 मिमी
3. ताम्हिणी: 4578 मिमी
4. दावडी: 4344 मिमी
5. माथेरान: 4153 मिमी
6. जोर: 3972 मिमी
7. दाजीपूर: 3961 मिमी
8. वालवन: 3936 मिमी
9. नवजा: 3895 मिमी
10. महाबळेश्वर: 3855 मिमी
11. घाटघर: 3556 मिमी
12. भीमाशंकर: 3527 मिमी
13. किटवडे: 3501 मिमी
14. रतनवाडी: 3446 मिमी
15. गगनबावडा : 3422 मिमी
16. प्रतापगड : 3302 मिमी
17. लोणावळा: 3162 मिमी
18. कासारी: 2949 मिमी
19. कोयना: 2724 मिमी
20. पांजरे: 2702 मिमी
21. भंडारधारा: 2269 मिमी
22. कास: 2190 मिमी
23. इगतपुरी: 2022 मिमी
24. दूधगंगा: 1684 मिमी
25. त्र्यंबकेश्वर: 874 मिमी
26. कोल्हापूर: 513 मिमी
27. सोलापूर: 362 मिमी
28. संभाजीनगर : 277 मिमी
29. सातारा: 264 मिमी
30. पुणे: 238 मिमी
31. नाशिक : 221 मि.मी
32. अहमदनगर: 151 मिमी

डेटा क्रेडिट्स: IMD आणि कृषी विभाग
सूत्रसंचालन : वैगेरियन अभिषेक आपटे

No comments:

  21st  July afternoon post Comparative rain till 21st morning: Panji 2525 mms ( 100 ") and Ratnagiri 2572 mms ( 102") cross 100&q...