Thursday, June 16, 2022

16th June

*Mumbai: Finally  Monsoon  can arrive by Sunday 19th. and Increase in rainfall expected in Mumbai from Sunday. .

Pune: Getting  Monsoon  Showers  21st onwards. 

Aurangabad: Farmers may note that some increase in rainfall from Sunday. Good  rainfall  for sowing as from 23rd, rainfall will be more.

*मुंबई : *शेवटी मान्सून रविवार १९ तारखेपर्यंत दाखल होईल. आणि मुंबईत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. 

*पुणे : २१ तारखेपासून मान्सूनची हजेरी. 

*औरंगाबाद : रविवारपासून पावसात काही प्रमाणात वाढ होणार असल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल. पेरणीसाठी चांगला पाऊस कारण 23 तारखेपासून पाऊस जास्त होईल.


No comments:

BB 18 A Low expected near the Andaman Islands by  Monday 5th. System can strengthen to a depression or cyclone over the Bay of Bengal before...