औरंगाबाद जिल्ह्यात पुढील 4 दिवस (3rd - 6th) कमी पाऊस पडेल. वादळी हवामान. तापमान अधिक गरम होईल. पिकांची काळजी घ्या